Testosteronbrist

För de flesta människor så associeras ordet testosteron med en form av maskulinitet; en nära nog brutal form där sexlusten är lika hög som viljan att slåss och att erövra. Den klassiska testosteronkillen är en enorm muskelbyggare med motorcykel och en enorm aptit på sprit och kvinnor. Ingenting kan dock vara så långt ifrån sanningen, då testosteron är något som finns hos både kvinnor och män, och vars brist kan leda till allvarliga problem hos båda könen som varken har med brutalitet eller machostil att göra. I den här artikeln ska vi klargöra vad testosteron egentligen är, hur det fungerar och vad testosteronbrist kan innebära för oss alla. Detta är ett vanligare problem än vad man kanske kan tro, men[…]