Före & Efter fettsugning utav haka

Något som är ett ständigt aktuellt ämne är vikten. Detta är något som både kvinnor och män finner aktuellt och något som är uppmärksammat överallt i olika former. Det är diskussioner om detta huruvida media påverkar människor och sprider olika ideal, det finns dock olika sidor av detta. Att ha en sund kropp och att få bort onödig vikt är många människors mål och önskan.

Reducering av fett

Fett i sig är inget farlig med, det blir dock farligt när kroppen lägger på sig för mycket, mer än vad den behöver för att må bra. Fett i sund mängd är livsnödvändig då kroppen behöver den i olika funktioner för att må bra.

Att bli av med fett genom träning och rätt kost fungerar för några, men inte för alla. För de det ej fungerar för finns det andra metoder för att bli av med överflödigt fett, detta bland annat genom:

  • Fettreducering med kyla
  • Fettsugning
  • Bindvävsmassage
  • Övriga behandlingar, exempelvis injektioner och strålning

Det finns många olika behandlingar och dessa är högst individuella och kan fungera olika effektivt från person till person.

Fettreducering med kyla

Att frysa fettcellerna är en ny metod som har visat sig vara väldigt effektiv. Fettceller behövs i kroppen och det är något som alla har. När för många fettceller har skapats så finns det istället risk för en övervikt och för mycket fett i kroppen.

Genom frysning av fettcellerna med olika maskiner så kyls cellerna ner till minst minus 8 grader och gör då att dessa celler dör. Vid en temperatur av minus 8 grader så överlever inte fettcellerna, detta gör då att denna metod är väldigt effektiv och inget som påverkar andra delar av kroppen.

Fettsugning

Fett samlas extra mycket på vissa delar av kroppen, bland annat armar, lår, mage och haka. Det är inte alltid lätt att träna bort detta, alla föds med olika förutsättningar. Genom en fettsugning så är det effektivt att få bort onödigt fett då detta sugs ur kroppen under narkos.

Några delar kan vara lättare att träna än andra, men vanligt är fettsugning av haka och mage. Många fettsugningar är vanligtvis mindre och då går det över en dag, större fettsugningar kan kräva övernattning vid ingreppet. Effektiv behandling som gör att oönskat fett försvinner.

Före & Efter fettsugning utav haka
En före & efter jämförelse efter fettsugning utav haka

Bindvävsmassage

För den som inte vill göra något ingrepp på kroppen kan bindvävsmassage vara ett bra alternativ. Detta är en massage som är av kraftigare slag. Denna går ej på djupet och dödar fettcellerna men genom dess kraftiga form så kan ändå cellerna tömmas på slaggprodukter och vätska, vilket gör att de stimuleras och släpper ifrån sig det onödiga fettet. En mildare variant för den som ej söker ett ingrepp.

Övriga behandlingar

Det finns flera olika behandlingar för att reducera fettet, utöver de som har nämnts ovan. Det kommer även mer och mer metoder ju längre fram forskningen kommer på området. Injektioner och strålning är också kända metoder på marknaden som provas på, för att stimulera cellerna och öka blodcirkulationen så att fettet reduceras.