Läkemedelsföretag

Frågan om varför samma tablett kostar så olika beroende på land är en väldigt populär fråga, speciellt idag, när denna artikel publiceras. Många frågar sig den frågan. Varför kan man åka till Indien eller Mellanöstern och beställa exakt samma tablett som man kan beställa i Apoteket hemma till ett mycket mycket lägre pris? Vad är det som orsakar detta egentligen? Bör inte tabletterna kosta desamma oberoende av land, då tillverkningskostnaderna är desamma oberoende över var tabletterna säljs?

Man kanske kan tro att det är så enkelt, men så enkelt är det inte. Nedan förklarar vi varför.

Världshandeln

Idag förhandlar varje land om sina läkemedelskostnader med varje internationell läkemedelsföretag. Till exempel så förhandlar Pfizer med varje land om sina priser. Indien kan till exempel begära lägre priser så deras marknad inte har råd att betala samma priser som till exempel folket i Norge kan. Med detta i åtanke så kanske Pfizer tänker att om de höjer priserna i Norge, så kan de finansiera lite lägre priser i Indien, och på så sätt nå en större marknad och fortsätta göra en vinst genom att slå ut konkurrensen i den Indiska marknaden. Med denna balansen i budget så kan Pfizer lyckas nå marknader som ingen annan kan nå — erbjuda priser som ingen annan kan erbjuda och på så sätt etablera en nästan monopol på många marknader.

Det denna typ av internationell handel drabbar som hårdast dock är låginkomsttagare i så kallade “industriella länder” där Pfizer har råd att höja priserna, men där det innebär en större del av folks budgetar går åt tabletter och piller som egentligen inte behöver kosta så mycket. Detta innebär att folk måste betala mer för något de egentligen kan få för lite mindre, vilket innebär en mindre budget för annat och mer åt Pfizer när det egentligen inte behöver vara så.

Många låginkomsttagare kan försätta sig i skulder och lån enbart för att kunna betala de medicinska kostnaderna — enbart för att finansiera Pfizer:s låga priser någon annanstans. Speciellt unga och tonåringar börjar ansöka om smslån och andra former utav lån enbart för att kunna betala för sina piller och nödvändigheter när de inte har råd med det.

Med detta sagt betyder det inte att internationell handel enbart är negativt. Självklart betyder en högre budget för speciellt medicinska företag som Pfizer en ökad budget för forskning och mycket annat. Men det gäller att hitta balansen. Pfizer bör självklart göra den vinst de förtjänar — men detta bör vara i enlighet med marknaden de opererar i. Om världsekonomin är internationell finns det inga problem här — dock så är den inte det riktigt ännu — och att betala skatt i länder som erbjuder låg skatt, sälja samma produkt i olika marknaden till olika priser medför svårigheter för folk som bor i olika länder och ingen direkt rättvis marknadseffekt.

Vad kan man göra åt saken?

Det man effektivast kan göra för att förbättra situationen är att som ledare för ett land förhandla bättre priser. Detta betyder att Sverige:s ledare, eller Norge:s ledare bör förhandla med Pfizer och andra medicinska företag och begära lägre priser. Det är här förhandlingarna sker — allt annat är marknadseffekt och läkemedelsbolagen kan göra lite som de vill utefter marknadseffekterna internationellt. Det är varje individuella lands ansvar att sätta press och förhandla lägre priser för sina medborgare.